Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Γιοργάνεα και τοσέκεα

Είκοσι Καλομηνά
Πάσχεά τα πρόατα
Όλια οξόκα ασό μαντρίν
Έχνεν τρανόν το μαλλίν

Με το γουρχουλούγ σο χερ
Αυκά απλώνω το μιντέρ
Βάλω απάν τα πρόατα
Να μπορώ κουρεύατα

Πέρω τ΄άσπρον το μαλλίν
Κοπρεμένον και γιαγλίν
Δίγατο ση θαγατέραμ
Να πλύνε ατο απές σην βέτρεαν

Κουβαλεί με το λαήν
Το νερόν ασό ορμίν
Θα φτάει ατο τρία νερά
Να παστρίζε ατο καλά

Δύο ημέρας σον Ήλον
Απλωμένον να στεγνών
Τοπλαεύατο κουμούλ
Να είναι τε άμον καφούλ

Με χλαού και με δεαβρία
Κοπανούνε τα μαλλία
Γαρήδες και συνυφάδες
Τα παιδία κι οι γρεάδες

Κρούνατα ους να παρλαεύνε
Και τα κούστια τουν να φεύνε
Τότε φτάγνε μαξιλάρεα
Και τοσέκεα και γιοργάνεα

Φτάγνατα για να χουλίνταν
Τα μωρά τουν όντες κείνταν
Ασο βράδ ους να μερών
Όντες έρτεν Χειμωνκόν

Tακματζίδης Ελευθέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου