Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Το νταούλ και η ζουρνά
Αραεύνε μαχανά
Άμον χάταλα ταβίζνε
Ποίος εφτάει την χαράν
Ποίος έφταει την χαράν
όι-όι την χαράν

Μούστας τρώγω άμον χαϊβάν
Λέει το ντάουλ σην ζουρνάν
Και ούλ με τεμέν χορεύνεν
Ούς να έρτε το μέρωμαν
Ους να έρτε το μέρωμαν
Όι-όι το μέρωμαν

Η ζουρνά χολιάσκετε
Το μέρωμαν έρσχετε
Με το φύσεμαν ντ΄εφτάγω
Τα κορτσόπα χόρευνε
Τα κορτσόπα χόρευνε
Όι-όι χορευνε

Ρώτεσαν την κεμεντζέν:
Πέει μας πα κι εσύ ντο λες
Ας έμας με τίναν ιεύς
Και με τίναν τεσιρεύς
Και με τίναν τεσιρεύς
Όι-όι τεσιρεύς

Το νταούλ δί(ν) τα φτερά
Και χορόν φτάει η ζουρνά
Άμα δίχως κεμεντζέ
Πούλι μ΄ κ΄είναιτε χαρά
Πούλι μ΄κ΄είναιτε χαρά
Όι-όι-όι χαρα.

Τακματζίδης Ελευθέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου