Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Ασού Πόντου τα χωρία
Έρθανε τρία παιδία
Δύο αγούρ κι ένας κουτσή
Ασήν Μάτσκαν μαναχοί

Ο ένας επήεν σο Κιλκίς
Η άλλε Καλαμαρία
Ο πάσιας τουν σο Κορδελιό
Κ΄ εβρέθαν άλλον καμίαν

Ο Κώτσος ντ΄επήεν σο Κιλκίς
Έπαιζεν και τραγώδνεν
Η λύραν ατ΄ κοκκύμελον
Η λάλια τ΄, αηδόν εν

Η Μάρω μικρή υπάντρεψε
Κι εκλείστεν σα τσαμούρε
Εποίκεν πέντε χάταλα
Τα πέντε πα αγούρε

Ο Πάντζον έρθεν σο Κορδελιό
Έχτισεν και τ΄οσπίτν ατ΄
Κ΄εχάρενα ο άκλερον
Έχασεν τη γαρήν ατ΄

Επέρεν τα στράτας κι έφυεν
Επήεν ση Γερμανίαν
Αρρώστεσεν κι επέθανεν
Μακρά σην ξενητείαν

Τακματζίδης Ελευθέριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου