Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

anti-ntp.net: Σοκ: O νέος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, εκτός από ...

anti-ntp.net: Σοκ: O νέος πρωθυπουργός της Ουκρανίας, εκτός από ...: Mια φωτογραφία-σοκ του νέου πρωθυπουργού της Ουκρανίας Αρσένι Γιατσιένιουκ, ο οποίος θεωρείται φιλοευρωπαίος τεχνοκράτης, τον δείχνει να ...

Άμον οσήμερον

Άμον οσήμερον πουλί μ
Εφίλεσες με, θυμούμαι
Και είναν χρόνον πολεμώ
Ακόμαν να κοιμούμαι

Αρνί μ, με εείν το φίλεμαν
Επαίρες την καρδία μ
Τ΄αχούλι μ, εν πάντα σ΄εσέν
Βρουλίγουνταν τα ψύα μ

Τα χείλεα μ, με τα χείλοπα σ
Ξαν μίαν να ενούνταν
Να δάκω και φιλώγατα
Αρνί μ, ους να ματούνταν

Τακματζίδης Ελευθέριος

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Τα δέκρεα ασ΄ομμάτοπα σ΄
Σκίζνε τεμόν την κάρδεα
Γουρπάνις μη σπογγίεις ατα
Θεγού μαργαριτάρεα

Κοιμού σα χέρεα μ, πούλοπο μ
Η εγκάλεα μ έν γιοργάνι σ
Ους να γνεφίεις θα εβρήγουμαι
Αρνίμ σο προσκεφάλι σ

Τα χείλοπα σ κοκκίμελα
Τη νιαφιάς ανασάνω
Κακόν κι αφήνω να εβρήκ σ
Πουλί μ, ους ν΄αποθάνω

Τη Παναΐας τ΄όνεμαν
Δοξάζω για την μέραν
Ντ΄εσκάλωσες να καλατσεύς
Και τσάιξες: Πατέρα.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Την χαρεσίαν έχατεν
Απές σα δύο χερε΄μ
Όντες κρατώ εσέν πουλί΄μ
Καπατεύω τ΄αστέρε

Κι θα είμαι μαναχός
Πεκιάρτς κι αχπαραμένος
Σίτε με σεν εβρέθα εγώ
Σην σέβνταν τσιλιαγνένος

Άμον ζαντός να λάσκουμαι
Αμον τρελός λαγκεύω
Σα σύννεφα να τραγωδώ
Σα στράτας θα χωρεύω

Τακματζίδης Ελευθέριος
Εμέν λέγνε με Λεφτέρ
Και θα πέρω σιλεφτέρ
Σο κιφάλι σ΄,ντούνα το
Κρούγω και τσακώνα το

Για τεσέν σκύλας κουτάβ
Ένουμνεν άμον ουράδ
Από πίσις λάσκουμαι
Με τη μανά μ΄,χολιάσκουμαι

Χάτεψον ατέν την τσούνα
Ατέ θα κάφτ τεσόν την γούνα
Νε ηξέρ να μαερεύ
Μόνον θελ να υπαντρεύ

Μάνα μην υβρίεις ατεν
Γάρηάμ θα είναιται
Θα είναιν καλόν κορίτς
Θα μαθάν και το χαβίτς

Τακματζίδης Ελευθέριος
Πέρω σύρω το τοξάρι μ
Απάν σην κεμεντζέν
Τα μουράτε και τα πόνιε
Πάγνεν κι έρντανεν

Το τοξάρι μ φαρμακώθεν
Ασά βάσσανα μ
Και ν΄η κεμεντζέ μ νεβράχτεν
Ασά δέκροπα μ

Τραγωδώ για τα σεβντάδες
Ντο καίγνεν την ψυν
Και για τοι ανθρώπς ντο κ΄έχνεν
Να τρώγνεν ψωμίν

Έρθανε καιροί και χρόνιε
Πολλά δύσκολα
Ούλ οι ανθρώπ να προσκυνούνεν
Μόνον την παράν

Μόνον την παράν τερούνεν
Χάσαν τον Θεγόν
Κι ασην γούλατουν εξέγγαν
Πούλι μ τον Σταυρόν.

Τακματζίδης Ελευθέριος
Ατώρα λές με ν΄ανασπάλω
ωφ, ατά ντο έσυρα
Σhίλε χρόνιε κι αν περάνεν
ωφ, πούλι μ΄ κ΄είναιν πολλά

Ηξέρτς ντο εν να ελέπς τον κύρης
κρεμαγμένον σον σταυρόν
Συγγενούς τε και γειτώνους
να ρούζνε άπες σον κρεμόν

Παλληκάρε απές σ΄ορμάνεα
έσπαζαν κι επέταναν
Έκοφταν και τα κιφάλεα
κι οι Τουρκάν εγέλαναν

Άχαρα μαύρα γαρήδες
με τα χάταλα σο χερ
Το ίναν κράτναν σην εγκάλια
τ΄άλλα άμον σιλευέρ

Σην εγκάλια τα μικρά τουν
και ν΄εσύρναν τα τρανά
Να γουρταρεύνεν τα μωρά τουν
και τη χώρας τ΄ορφανά

Κι ενεντύναν τα κορτσόπα
με γρεάδων λώματα
Τσεμπέρ κι αλεύρεα σα μαλλία
οι τουσμάν μη κλέφνατα

Τακματζίδης Ελευθέριος