Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Τα δέκρεα ασ΄ομμάτοπα σ΄
Σκίζνε τεμόν την κάρδεα
Γουρπάνις μη σπογγίεις ατα
Θεγού μαργαριτάρεα

Κοιμού σα χέρεα μ, πούλοπο μ
Η εγκάλεα μ έν γιοργάνι σ
Ους να γνεφίεις θα εβρήγουμαι
Αρνίμ σο προσκεφάλι σ

Τα χείλοπα σ κοκκίμελα
Τη νιαφιάς ανασάνω
Κακόν κι αφήνω να εβρήκ σ
Πουλί μ, ους ν΄αποθάνω

Τη Παναΐας τ΄όνεμαν
Δοξάζω για την μέραν
Ντ΄εσκάλωσες να καλατσεύς
Και τσάιξες: Πατέρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου